601 827 693

KOMUNIKAT

Hotel Jurajski Kryształ w Zaborzu informuje, że w dniu 11 lutego 2020 roku zostały przeprowadzone przez firmę JARS S.A. w ramach kontroli wewnętrznej badania jakości wody basenowej.

Badania wykazały przekroczenie parametru chloroformu w niecce basenowej i w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

Mikroorganizmów w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

Podjęto działania naprawcze.
Woda w pozostałym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016).

Translate »