601 827 693

KOMUNIKAT

Hotel Jurajski Kryształ w Zaborzu informuje, że w dniu 13.07.2022 r. zostały przeprowadzone przez GBA POLSKA, ul. Kościelna 2a, Legionowo, w ramach kontroli wewnętrznej badania jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r., poz. 2016).
Parametry wody zgodne normami.

Translate »